Specificatieomgeving

De specificatieomgeving voor wendbare wetsuitvoering heeft als doel het versnellen van de voortbrenging van informatievoorziening door:

  • Standaardisatie van de wijze om te komen van wet- en regelgeving en beleid tot specificaties voor producten en diensten. 
  • Specificaties traceerbaar te maken naar wet- en regelgeving en vice versa. Zodat impact van veranderingen in wet- en regelgeving op de uitvoering sneller bepaald kunnen worden.


Belangrijkste knelpunten die de specificatieomgeving moet wegnemen zijn:

  • De traceerbaarheid en de valideerbaarheid van de specificaties voor de uitvoering van wet- en regelgeving is (gezien in de tijd) niet geborgd. 
  • De tussenresultaten die ontstaan tijdens het opstellen van specificaties zijn niet of onvoldoende vastgelegd. 
  • Er is geen gestandaardiseerde manier om van wet- en regelgeving naar specificatie te gaan. Dit kan leiden tot inconsistenties in implementatie van wet- en regelgeving. 
  • Er is een gebrek aan kennisborging en de leercurve is te hoog. 
  • Omdat burgers en bedrijven steeds meer willen werken in de actualiteit, moet er meer geautomatiseerd worden en daarmee worden bovengenoemde problemen versterkt. 

 

Op basis van de eisen en wensen van de specificatieomgeving is de volgende gewenste architectuur ontwikkeld:

Specificatieomgeving.png

Meer informatie over de specificatieomgeving voor wendbare wetsuitvoering is te vinden op Tenderned.